Opširnije:

Prenaponska zaštita kućnih troofaznih instalacija od grmljavine i munja.
TA-40B4 trofazni četirilinijski SPD zaštitni sklop. Instalira se u razvodni elektro ormarić
na standardnu DIN letvu kao i automatski osigurači, zauzima 4 mjesta. Ovo je trofazni ali
četirilinijski zaštitni sklop, jer štiti od elekto-strujnog impulsa i 3 faze i nulti vodič. Vrijeme
reakcije je izrazito kratko, manje od 25ns. Nominalna strujna zaštita In = 20kA, maksimalna
struja koju sklop može podnijeti Imax = 40kA. Najviši radni napon UC = 320V.
Štiti kućne instalacije, osjetljive uređaje s elektroničkim komponentama (LCD TV, kompjuteri, perilice, hladnjake, klime...)
Zaštita je Class II prema Euro normi IEC61643-1:1998-02